O BLÍZKOSTI, OPOŘE A SÍLE DOTYKU

Před několika dny jsem si dávala své rituální kafíčko před cvičením se seniory v nákupním centru Arkády.

Hned vedle mě si sedly dvě ženy. Byly přibližně mého věku, hezky, příjemně upravené, milé..na první pohled vyzařovaly klid a pohodu a radost ze spolubytí.

A jelikož seděly ani ne půl metru odemne, tak nešlo přeslechnout téma jejich hovoru.

Jedna druhé vyprávěla o svých zdravotních obtížích poměrně závažného a velkého rozsahu v očekávání operačního zákroku.

Druhá jí tiše, v hlubokém naladění poslouchala a pak se svěřila s podobnou situací člena její rodiny.

To, co mě úplně dostalo, fascinovalo a téměř přivedlo slzy do očí, byl ZPŮSOB, jakým spolu přítelkyně sdílely.

Jelikož se první žena evidentně potýká s nádorovým onemocněním, tak by se dal očekávat strach či sebelítost.

Ale ona situaci líčila s pokornou věcností, důvěrou v lékaře a se silou vědomí, že na TO není sama.

Bylo z ní cítit přesvědčení, že je vděčná, že má kolem sebe odborníky i přátele, se kterými TO DÁ.

A tuto neverbální energii, která z ní prolínala a byla nosným aspektem jejich hovoru, jen dolaďovala klidným tónem slov.

To HLAVNÍ, co si obě ženy mezi sebou předávaly, byla

SÍLA DŮVĚRY, NALADĚNÍ a VĚDOMÍ VZÁJEMNÉ PODPORY.

A já jsem byla fascinovaná tou tichou, ale intenzivní intimitou přátelství, vděku za BLÍZKOST.


Celá situace, zvící max 10 min, neboť jsem pak už musela jít za prací, byl pro mě hlubokým prožitkem.


Ty ženy mi na miniaturním prostoru ukázaly něco, co ve mně již několik týdnů zrálo, chystalo se…a pomalu přichází…tak jak celý podzim pozvolna přechází v zimu a den za dnem se na ní chystá…


Najednou můj vnitřní hlas pravil “Je to tady! VÁNOCE!“
Ty přítelkyně totiž přinesly tu OPRAVDICKOU ESENCI Vánoc

blízkost, spolubytí, vnitřní naladění, empatii...

A já se nechala tím vnitřním hlasem a celým ranní zážitkem v okouzlení nést dál, k zamyšlení nad tématem

BLÍZKOSTI, VZÁJEMNÉ OPORY A SÍLY DOTEKU.

Najednou jsem si uvědomila, jak niterný prožitek může být VĚDOMÍ BLÍZKOSTI někoho, koho máme rádi a on vás. Že to vůbec nemá co do činění s četností setkání a hodinami a hodinami povídání.

Je to o intenzitě a vnitřním prožitku. A právě ten niterný pocit blízkosti nám může být obrovskou OPOROU, když nám vlastní síly nestačí.

Jak mi tak běžely hlavou myšlenky a úvahy, najednou jsem jasně viděla další souvislost.

Obě kategorie- blízkost a oporu, může totiž vynést do úplně jiné úrovně DOTEK.

To propojení s fyzickým kontaktem je úplně magické.

A já jsem si uvědomila, že mám OHROMNÉ ŠTĚSTÍ, že mám nejen svého muže a děti, ale blízké přítelkyně, a ti všichni mi HOJNĚ POSKYTUJÍ vše zmíněné!

Ale to ještě není všechno!!!!

Dokonce 3 z mým přítelkyň přímo s tělem PRACUJÍ!!!

A to je opravdu luxus, mít v životě BLÍZKOST, OPORU  A DOTEK  

v osobních vztazích a ZÁROVEŇ jako profi odborníka.

Kamarádka Bára Sobelováwww.prostorprosebe.cz, bravurně kombinuje znalosti a dovednosti fyzioterapeutky a svoji z hůry danou schopnost hluboce, citlivě a intuitivně se naladit na lidské tělo různými masážními technikami.


Druhá kamarádka Lada Dudováhttps://www.ladadudova.cz/, umí hýčkat tělo vrozeným uměním i léty vypracovaným umem léčivého dotyku a tancem.


A do třetice kamarádka Lenka Jaškováhttp://tichovnas.cz/ je nositelkou neuvěřitelného klidu a vnitřního ticha a má dar pomocí kraniosakrální techniky jemným dotykem tyto dary přenést do těla druhého člověka a tím mu pomoct otevřít dveře vlastních nevyužitých zdrojů.

Děkuji…děkuji za lidské bohatství ve svém životě.

A cítím, že blížící se doba Vánoc podpoří můj vděk a budu moct ještě více opečovat své okolí silou BLÍZKOSTI, OPORY A DOTEKU

Komentáře