PÁNEVNÍ DNO A MINDFULNESS

Za pár dní tomu bude 7 let, co jsem se stala lektorkou Školy pánevního dna.

Splnil se mi sen! Našla jsem metodu, která snoubí poznatky o těle, emocích a energii s pohybem.

Byla jsem nadšená.

A nadšení jsem posílala dál formou kurzů, cvičebních hodin a soukromých lekcí.

Čas plynul a s ním narůstala má zkušenost.

Zkušenost s tím, co OPRAVDU znamená práce s pánví a pánevním dnem.

Hlouběji a hlouběji jsem si zvědomovala v pravdě genialitu Metody 3×3, kterou nám předala Renata

Sahani. Metodu, která v sobě spojuje FYZICKÉ CVIČENÍ, EMOCE A PRÁCI S ENERGIÍ.

Díky cvičení pánví a práci se sebou a v kombinaci se sdílením svých cvičenek (a cvičenců) jsem poznávala,

že dosah praktikování jednoduché cvičební techniky je nad rámec toho, co jsem chápala a představovala

si na začátku.

Já sama i mí svěřenci jsme se začali měnit.

Což bylo samozřejmě žádoucíJ

Jen si většina z nám myslela, že půjde o změny

na úrovni fyzického zdraví.

Většina mých cvičenců totiž potřebovala řešit

fyzické obtíže v oblasti gynekologie,

andrologie (prostata), bolesti zad, kyčlí či krční páteře.

Změny se však konaly nejen na úrovni fyzické, ale i duševní.

Mnozí popisovali  větší vnitřní klid, a nebo navýšení vitality. Někdo zaznamenal změnu okamžitě, někdo pozvolna.

Měla jsem velikou radost, že mohu pomáhat jednoduchou a přitom hluboce účinnou metodou.

Pokud čekáte ALE, tak je tu!

To ALE bylo o mě. Koloběh lektorování, vedení cvičebních hodin a soukromých terapií mě přece jen  držel „ v hlavě“.

Ač jsem měla ve svých rukou nástroj k uvolnění a posílení těla i ducha, sama jsme se cítila přetížená.

Cítila jsem, že se potřebuji dostat z hlavy do…někam, kde se UVOLNÍM, do stavu ODEVZDÁNÍ, JEN-TAK-BYTÍ.

A jak to tak chodí, v tu ránu mi Vesmír poslal nabídku, která se neodmítá.

On-line kurz MINDFULNESS/ VĚDOMÉ VŠÍMAVOSTI pod vedením Martina Chomátové.

Psal se listopad 2020 a já se mohla (téměř naživo) potkat se ženou, kterou jsem již delší dobu sledovala na sítích.

Fascinovala mě svou kreativitou, humorem, hloubkou, znalostmi a lidskostí.

A přesně před těmi 2 roky se potkala moje potřeba posunu a její vypsání kurzu.

Po dlouhé době jsem se oddala nové skupině, novému vedení a vystoupila ze zaběhaných kolejí

(co si budeme povídat, to jsme v době covidové vlastně museli všichniJ).

Naštěstí je on-line prostor pro mě komfortní, neb sama jsem též on-line

podnikatelkou, takže nebylo co řešit.

Hup do kurzuJ

Začala jsme se učit dechové techniky ke zvědomení jednotlivých částí těla.

Hledala jsem v těle své zdroje k sebepéči a sebelásce.

Učila se cestou zvědomování smyslů hlouběji PROŽÍT TADY A TEĎ.

A začaly se dít divy!

Cesta z hlavy do těla vedla přes různá údolí vlastních záseků a omezení, která jsem dosud neviděla nebo si

nechtěla přiznat.

A taky mě začalo docházet, že se v mnohém neučím něco nového, že jen z jiného úhlu využívám to, znám.

SONY DSC

DECH A TĚLO. A vědomou cestu do pánve a pánevního dna.

Bylo pro mě nesmírně úlevné, že si v mnohém jen

zvědomuji to, co mi je vlastní, a rozšiřuji pole využití.

A zároveň jsem se naučila i mnohému novému.

Mindfulness mi zvědomilo a potvrdilo

JEDNO ZÁSADNÍ POZNÁNÍ.

VŠECHNO MÁME V SOBĚ, vše je otištěno v našem těle!

Ne že bych to do té doby nevěděla, ale prozatím jsme byla hodně „hlavová“, ve své mysli, ve svém mozku,

a to i přes um cvičení pánevním dnem.

Mnoho poznání a učiva ve mně zůstala pouze na úrovni informace v hlavě, nikoli prožitku na těle.

A tak jsem se ladila na tělo a vypínala hlavu.

Naučila se nebo spíš PŘIPOMENULA SI, že tělo má v sobě svoji moudrost a nejlépe ví, co je pro nás dobré

a co potřebujeme.

Od té doby vím, že techniky propojující DECH A TĚLO jsou cestou k vědomému bytí TADY A TEĎ.

Vlastní metodika mindfulness vás učí být v hlubokém kontaktu s tělem, v napojení na smysly s využitím

v každodennosti, VĚDOMÉHO  BÝTÍ  SAMA V SOBĚ NA VŠECH ÚROVNÍCH TADY A TEĎ.

Cvičení pánevním dnem vám skýtá totéž, s tím rozdílem, že jste víc zaměřeni na svaly pánevního dna a 

vědomou prací s nimi.

Tím pádem můžete cíleně nastolit ozdravný

proces jak na úrovni fyzické, tak psychické a energetické.

Mindfulness a cvičení pánevním dnem se vzájemně prolíná a 

potencuje.

Takže jsem opět vstoupila do proudu nadšení, zase o kus intenzivnějšího!

 

Coby lektorka cvičení pánevním dnem a autorka e-booku NASLOUCHEJTE HLASU SVÉHO TĚLA jsem

prohloubila své poznání toho, co učím a o čem píšu.

Začalo mi docházet, do jakých hloubek má práce pomáhá a podporuje své svěřence, juchuuuuu!!!

Mé rozpoložení se dalo přirovnat k orchestrálnímu koncertu.

Cítila jsem VDĚK, který jako smyčcový part letěl do nebe.

Proplouvalo mnou UVOLNĚNÍ hlasu, a to nejen vnitřního, jako když dechové nástroje oslavují Dech života.

Srdce bilo v rytmu tympánů či bubnů.

A pánevní dno?

Mi vydalo své NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ.

Struny harfy rozezněly trojvrství svalů pánevního dna, které jsem  napojovala v daleko hlubších a 

vědomějších vrstvách  na OBROVSKOU SÍLU, energií, která námi pánevním dnem proudí a kterou můžeme

akumulovat a využívat v mnoha sférách života, včetně sebeléčby.

A taky jsem si uvědomila, že já sama mohu být pomyslným dirigentem, který rozehraje

VĚDOMÝ PÁNEVNÍ ORCHESTR.

Cesta vědomé všímavosti (Mindfulness),

je pro mě nyní neoddělitelnou součástí života.

Vede mě do těla, do pánve, ze které čerpám.

Vlastní CVIČENÍ PÁNEVNÍMI SVALY se tedy pro mě stalo formou MINDUFULNESS, kdy zároveň jsem v těle,

opečovávám ho, vypínám hlavu a ukotvují se v TADY A TEĎ, což je základní cíl vědomé všímavosti.

A v neposlední řadě mě propojuje s dalšími ženami, které jdou cestou sebepoznání a sebelásky, jako je

výše zmíněná Martina Chomátová nebo Petra Vávrová, která techniky mindfulness využívá ve svém v 

nejbližších dnech otevřeném kurzu SebeVědomá máma a kruzích pro ženy.

O kurzu se víc můžete dozvědět na webináři 14.11. 22 ve 20hod

Cesta mindfulness a pánevního dna pro mě znamená CESTU ŽENY, sebelásku, sebepéči a sílu spolubytí.

Komentáře