NASLOUCHEJTE HLASU SVÉHO TĚLA

e-book pro život v harmonii TĚLA A MYSLI


Možná právě teď hledáte cestu ....

  • OPAKOVANÝCH, DLOUHODOBÝCH obtíží
  • k nalezení NOVÉHO LÉČEBNÉHO ZPŮSOBU, který vám už konečně přinese změnu k LEPŠÍMU
  • z koloběhu stresu, kdy ani delší odpočinek nepomáhá

Zdraví je jednou ze základních potřeb člověka. Jsme -li zdraví, jsme plni ENERGIE a elánu, s nadšením se vrháme do práce i zábavy...

S NADŠENÍM a vervou ŽIJEME!

Pokud se však DLOUHODOBĚ  potýkáme s obtížemi, opakovaně zkoušíme různá léčiva a navštěvujeme odborníky a 

I PŘESTO nedochází k úlevě dle našich představ, nastává čas podívat se na své zdraví a obtíže

z JINÉHO ÚHLU POHLEDU.

Je čas NASLOUCHAT HLASU SVÉHO TĚLA!

   Asi se ptáte: "Jak naslouchat ? Tělo umí mluvit?"

   Odpověď zní: " ANO, tělo má svou ."

A s e-bookem, který vám nyní přichází do života, se můžete tomuto

HLASU NAUČIT ROZUMĚT

Možná se obáváte, že to celé bude nějaké komplikované a stejně tomu nebudete rozumět.

A přesně PRAVÝ OPAK JE PRAVDOU.

Kniha je především PRAKTICKÁ, sepsaná pro užití v běžném životě a 

vybavená lehce zvládnutelnými cvičeními.

Provedu vás cestou k umění NASLOUCHAT HLASU SVÉHO TĚLA

Jmenuji se Marta Brychtová a jsem průvodkyní lidí na cestě ke zdraví pomocí pohybových a kreativních technik.

Již přes 20 let pomáhám lidem s jejich obtížemi, jak fyzickými, tak psychickými.

Vedu konzultační psychosomatickou poradnu a posledních 5 let se specializuji na cvičení pánevním dnem

pro ženy i muže.

Zároveň pořádám sebe-rozvojové kurzy a jsem průvodkyní lidí life-coachingovými dovednostmi.

Co se v eBooku naučíte?

  • Dozvíte se o náhledu na tělo z pohledu Západu a Východu
  • Naučíte se rozdělovat tělo na jednotlivé ROVINY 
  • Dozvíte se, jak na tyto roviny nahlížet z hlediska PSYCHOSOMATIKY
  • Seznámíte se s CHARAKTEROVÝMI STRUKTURAMI a PANCÍŘI dle dr.Lowena
  • S pomocí JEDNODUCHÉHO  NÁVODU se naučíte ROZKLÍČOVÁVAT ŘEČ TĚLA - nebo-li JAKÁ JE SKRYTÁ SYMBOLIKA BOLESTI v jednotlivých oblastech těla

A o čem tedy e-book je?

Pojďme společně na malou procházku jeho OBSAHEM

KROK ZA KROKEM vás provedu  jednotlivými částmi, aby pro vás bylo uchopitelnější,

co můžete koupí e-booku získat

POJĎME NA TO!

1.ČÁST JE TEORETICKÁ

Seznámíme se se 3 způsoby, jak na tělo nahlížet a lépe porozumět jeho symbolice

TĚLESNÉ ROVINY

Naučíte se vnímat tělo v jeho ROVINÁCH a co která rovina SYMBOLICKY znamená

ČAKRY

Dozvíte se, co jsou ČAKRY, jaké části našeho těla OVLIVŇUJÍ  a s čím jsou spjaty

TĚLESNÉ PANCÍŘE

Osvojíte si základní informace o  TĚLESNÝCH PANCÍŘÍCH a charakterových strukturách, jak je popsal americký psychiatr Alexander LOWEN

2.část je PRAKTICKÁ

Pospojujeme výše nabyté znalosti a spolu s doporučenými otázkami je využijeme ke hledání vlastní skryté emece, která nám vytváří obtíž.

Díky OBRAZOVÉ DOKUMENTACI názorně uvidíte využití poznatků o ROVINÁCH, ČAKRÁCH A PANCÍŘÍCH.

Každá část těla je pak popsána v souladu se znalostmi rovin, čaker a pancířů s DOPROVODNÝMI NÁVODNÝMI OTÁZKAMI, které vás mohou přivést k celkovému k sebe-diagnostickému obrazu vašich obtíží.

3.část přináší PRAKTICKÁ CVIČENÍ 

Cvičení vám mohou dopomoci k odblokování nezpracovaných skrytých emocí spjatých s fyzickými obtížemi.

4.část je BONUS 

Získáte mnohá doporučení na odborníky a literaturu

Aby pro vás bylo více uchopitelné, co vás v soužití s knihou čeká,

nabízím ukázku z knížky.


1.ukázkou

bude výňatek z pasáže o ČAKRÁCH.

2.ukázkou

bude  shrnující PRŮVODCE a OBRÁZEK k vybrané části těla.

BŘICHO

DOLNÍ ČÁST - od pupku až na samé dno pánevní - pánevní pancíř

Tato oblast přináleží k 1.a 2.čakře

Podíváme-li se na ní ZEPŘEDU, tak k nám “mluví“o tématech týkajících se současnosti směrem do budoucnosti. A v závislostech na stranovém rozdělení bude řeč o tématech týkajících mužských principů (vpravo) a ženských principů (vlevo). Na střední čáře se pak budeme zabývat otázkami týkajícími se našeho niterného Já.

Průvodcovské otázky tedy nás povedou tímto směrem

VE STŘEDNÍ ROVINĚ

JAK MOC ŽIJI SVÉ PRÁVO NA SVOJI EXISTENCI ?

JAK MOC ŽIJI SVÉ PRÁVO MÍT/VLASTNIT - materiální zázemí, potěšení, rodinu, radost..?

JAK SE CÍTÍM BEZPEČNĚ VE SVÉM ŽIVOTĚ? VÁŽÍM SI SAMA/ SÁM SEBE?

JAK MOC JSEM VE SVÉM ŽIVOTĚ TVŮRČÍ?

PROJEVUJI EMOCE?

JAK MĚ BAVÍ SEX A INTIMITA? CÍTÍM SE BEZPEČNĚ V INTIMNÍCH VZTAZÍCH? 

 

VPRAVO

JE NĚJAKÝ MUŽ, KTERÝ MI BRÁNÍ V POCITU BEZPEČÍ, PRÁVA NA BYTÍ?

NEMOHU VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ DOSTATEČNĚ TVOŘIT/ NEDOVOLÍM SI TO?

U žen pak může být aktuální téma- JE MŮJ VNITŘNÍ CYKLUS/ RYTMUS (v souvislosti s funkcí vaječníků) SLUČITELNÝ S RYTMEM OKOLNÍHO SVĚTA?

U mužů pak může být otázkou v souvislosti jejich pohlavním ústrojím (varlaty) DÁVÁM DOST VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ?
 
 

VLEVO

JE NĚJAKÁ ŽENA, KTERÁ MI BRÁNÍ V POCITU BEZPEČÍ, PRÁVA NA BYTÍ?

MOHU JAKO ŽENA, na úrovni emocí a vztahů, DOSTATEČNĚ TVOŘIT?

JSEM JAKO MUŽ DOSTATEČNĚ DÁVAJÍCÍ SMĚREM K ŽENÁM?

DÁVÁM, JAKO MUŽ, DOSTATEK PODPORY A OCENĚNÍ?

Ano...je tu e-book O ZDRAVÍ A PRO ZDRAVÍ!

Naslouchejte hlasu svého těla
Marta Brychtová

Na stránkách této knihy dostanete ucelený postup,

jak vnímat signály vašeho těla v jednotlivých TĚLESNÝCH ROVINÁCH.

Zároveň dostanete několi tipů, jak si POMOCI SÁM, na základě nově nabytých znalostí.


Nastal čas akce!

Rozhodnout se můžete PRÁVĚ TEĎ!

Stačí jeden malý krok a jste na pomyslné MAPĚ K NOVÉMU DOBRODRUŽSTVÍ  do světa souvislostí mezi tělem a psychikou.

A na cestu nejdete sami.

Jediným kliknutím získáte k ruce JEDNODUCHÉHO PRŮVODCE psychosomatickou diagnostikou!

Pokud opravdu zjistíte, že tato kniha NENÍ VÁŠ ŠÁLEK KÁVY, vaše "TO ONO", tak máte z mé strany 100% garanci navrácení peněz do 30-i dní od zaplacení!