DĚLOHA- orgán ženské trasformace

DĚLOHA- orgán ženské trasformace

Děloha je pro nás ženy vedle vaječníků, kde každý měsíc dozrává vajíčko, jedním z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ORGÁNŮ.

Každý měsíc se v ní odehrávají velké procesy, jejichž záměrem je POČÍT NOVÝ ŽIVOT. Vše , čím naše děloha a my ženy každý měsíc procházíme, má jediný cíl – VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO NOVÝ ŽIVOT.

Primárně je celý mechanismus nastaven na POČETÍ DÍTĚTE.

JENŽE….

TVŮRČÍ SCHOPNOST NÁS ŽEN má dalekosáhlejší dopad.

My totiž kromě úžasného daru těhotenství a porodu máme OBROVSKOU a zásadní schopnost TVOŘIT VZTAHY.

A slovo TVOŘIT by vlastně mělo být nahrazeno slovem PŘETVÁŘET A UTVÁŘET vztahy.

Vnímáte ten rozdíl?!?

Najednou si můžeme uvědomit, že se jedná o PROCES, který potřebuje ČAS a ENERGII…a taky ODVAHU DŮVĚŘOVAT, že to, co TVOŘÍM A PŘETVÁŘÍM bude mít TU HODNOTU, po které toužím.

V tu chvíli se na celý ženský cyklus a na dělohu může dívat úplně jinou optikou..můžeme vidět tu OBROVSKOU DŮLEŽITOST!

Možná už začíná být jasné, že následující řádky nebudou o fázích cyklu, ale o….

O VĚDOMÍ VLASTNÍ TVŮRČÍ SCHOPNOSTI – na úrovni HMOTY, EMOCÍ i ENERGIE.

Čím víc si svých VROZENÝCH TRANSFORMAČNÍCH SCHOPNOSTÍ budeme VĚDOMI, tím více je můžeme VYUŽÍT pro své zdraví, vztahy a celkovou harmonii.

Společně nyní prozkoumáme dělohu , jako na orgán TRANSFORMUJÍCÍ EMOCE A ENERGII

Z hlediska ENERGIE se na tělo můžeme podívat např. cestou TAO , východoasijského filosofického a náboženského směru,který na člověka nahlíží celostně, nebo-li vnímání propojení souvislostí těla, mysli, emocí a energie celého Vesmíru.

V taoismu se věří, že děloha do sebe stahuje a vstřebává veškeré nezpracované zážitky, týkající se především sexuality, vztahů, mateřství. Pokud děloha není pravidelně očišťována můžou se po delším čase vyvinout gynekologické potíže jako záněty, myomy, infekce, polypy či rakovina.

Jako jeden z “ mostů“ mezi člověk a Vesmírem považuje DECH. Na základě dechových cvičení jsou pak postaveny OZDRAVNÉ TECHNIKY, kterými se současně s fyzickým zdravím harmonizuje zároveň i psychická stabilita.

Oblastí EMOCÍ skrytých v těle se zabývá rozsáhlý obor psychosomatiky.

Z hlediska psychosomatiky vnímáme fyzické obtíže jako VOLÁNÍopracování našich zasunutých, neopracovaných emocí.

Ano, máte pravdu…trochu podobné jako u východních směrů.

Něco na tom bude..

…jen naše západní psychologická tradice nezasahuje časově tak hluboko, jako východní směry, a též se opírá o VĚDECKÉ VÝZKUMY, kdy se s pojmem ENERGIE pracuje jako s FYZIKÁLNÍ VELIČINOU, nikoli jako s výrazem pro Universum, Všehomír, Čchi a podobně.

Fyzické potíže spojené s naší psychikou (tedy potíže, které nemají zjevnou a přístroji měřitelnou příčinu) jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.…jako třeba VZTAHY

Jaké jsou duševní příčiny potíží s dělohou?

Jak již bylo řečeno, žena je proslulá svojí tvořivostí a sídlo její tvořivosti najdeme právě v děloze. Kreativita a tvořivost jsou spojeny s ženskostí. Veškeré potíže spojené s dělohou tedy souvisejí s potlačenou ženskostí.

Jak k nám problémy s dělohou promlouvají?

Záněty pochvy, výtok, zánět dělohy, záněty děložního čípku, problémy s děložní sliznicí, poruchy menstruace, bolestivá menstruace, cysty, myomy.

Jak si vyléčit problémy s dělohou?

Problémy s děložním čípkem nám ukazují na to, jak se žena dokáže vyrovnat s odlišnými názory a představami. Ukazuje skutečnost, jak jsme k sobě a okolí laskaví. LÁSKA A LASKAVOST JE TOTIŽ ŽENSKÝM ZÁKLADNÍM ZDROJEM TRANSFORMACE!

Děložní čípek je bránou k děloze, což znamená, že to je brána ke každé ženě a její ženskosti a tvořivosti. Jak žena reaguje na podněty a chování jiných lidí, nejvíce na jejího partnera. Jedná se především o výtky a negativní názory. Ukazuje i na skutečnost, jak žena umí otevřít své srdce. Stav děložního čípku vypráví, jak se žena umí orientovat v životě a jak se staví k potřebám svým i ostatních lidí. Především zda umí odpočívat. Pokud má žena nemocný čípek je důležité začít více podporovat svou ženskou stránku a naučit se odpočívat. Výčitky a negativní slova od svého partnera si nevzít za své, ale umět o nich mluvit s partnerem. Případně se ohradit a zastat se sama sebe. Především však pracovat na sebelásce.

Nález děložních myomů mluví o ZADRŽOVANÉ TVŮRČÍ AKTIVITĚ ženy. Netvořím-li tak, jak potřebujeme, nedáme-li si dostatek ČASU A PROSTORU K TVORBĚ, nevyužitá, zadržená tvůrčí energie se v nás hromadí a na fyzické úrovni vytvoří myom.

A jak na gynekologické obtíže jinak než chirurgickým či chemickým zákrokem?

Podívat se na své STRAVOVACÍPOHYBOVÉ NÁVYKY, DUŠEVNÍ HYGIENU, OPEČOVAT SVÉ NEZPRACOVANÉ EMOCE…přidat doplňky stravy, dýchací cvičení …a postupně dát tělu i SOBĚ ČAS NA ÚZDRAVU

Komentáře