ADVENT

(z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického (křesťanského) roku, období čtyř neděl před 25. prosincem. Dle křesťanské tradice je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.

V dnešní době spíš budeme slavit, že jsme ustáli dlouhé a náročné období, a dočkali se nejoblíbenějšího svátečního času.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění.

Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu. V zimě, kdy se dny krátí a máme dlouhé noci, se lidé scházeli ke klidné činnosti a společně se věnovali prácem jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Dnes již společně nederem, netkáme, tradice se vrací k podobě spoečného tvoření vánočních věnců a výzdoby.

Letos jsou tyto aktivity ještě více omezeny a my se můžeme " scházet" ve větším počtu jen online.

Věřím, že ani veškerá opatření nám nezabrání být na sebe vzájemně napojeni, v myšlenkách či různou formou sdílení. 

A tak vás srdečně zvu ke společnému sladění se pomocí ČETBY PŘÍBĚHŮ.

Na první neděli adventní, je rozsvícena první (fialová) svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání.

Naděje ...v symbolech a našich představách

Každý máme v sobě své symboly, ke kterým se obracíme a čerpáme z nich sílu, když se potřebujeme dosytit v emoční oblasti.

Jsou pro nás takovou KOTVOU.

A právě KOTVA je v křešťanské tradici SYMBOLEM NADĚJE.

Ale každý z nás to může mít jinak. Pro někoho to může být květina, strom, tvar...cokoli.

Možná právě teď nastal čas si udělat pro sebe malinký symbol NADĚJE, třeba jen nakreslit nebo vystřihnout z papíru...a dát si ho někam, kde se na na něj můžeme dívat a podporovat tím období  a téma 1. NEDĚLE ADVENTNÍ- NADĚJI.